Xo Xua (218)

Xo xua
Cada macaco no seu galho

Xo xua

Eu não me cansó de falar

Xo xua

O seu lugar e la em Recifé

Xo xua

Vamos jogar notro lugar

Xo xua

Cada macaco no seu galho

Xo xua

Eu não me cansó de falar

Xo xua

O seu lugar e na Bahia

Xo xua

Vamos jogar notro lugar

Xo xua

Cada macaco no seu galho

Xo xua

Eu não me cansó de falar

Xo xua

O seu lugar e la no Rio

Xo xua

Vamos jogar notro lugar

Xo xua

Cada macaco no seu galho

Xo xua

Eu não me cansó de falar

Xo xua

O seu lugar e la em São Paulo

Xo xua

Vamos jogar notro lugar

Xo xua