Ai Ai Ai Ai (Sao Bento Me Chama) (88)

Ai, ai, ai, ai
São Bento me chama

Ai, ai, ai, ai

São Bento me leva

Ai, ai, ai, ai

São Bento me prenda

Ai, ai, ai, ai

São Bento me solta

Ai, ai, ai, ai

Me chamou que eu vou

Ai, ai, ai, ai

São Bento me quer

Ai, ai, ai, ai

Pra jogar capoeira

Ai, ai, ai, ai

E me joga no chão

Ai, ai, ai, ai

E apanha a cegonha

Ai, ai, ai, ai

E se joga no chão

Ai, ai, ai, ai